Festa d’Escola 2024
#
30 September - 2022
L’hort de l’escola a Cicle Inicial

L’hort de l’escola ens ofereix, a través de l’educació mediambiental i la sostenibilitat, una gran oportunitat educativa per treballar hàbits, valors, cooperació, participació, autonomia i competències bàsiques de manera transversal.

És un entorn que facilita els aprenentatges vivencials on l’alumnat aprèn fent i manipulant, on construeix coneixement a partir de l’acció. Així doncs, és un recurs que afegeix una dimensió pràctica als aprenentatges construïts des de l’àrea de _Kósmos però que alhora permet reforçar altres àmbits, com les llengües i les matemàtiques.

Mitjançant el treball a l’hort s’afavoreix la convivència, la cohesió de grup, el treball en equip, la cooperació i el diàleg, així com el raonament hipotètic-deductiu ja que ofereix la possibilitat de plantejar-se preguntes contínuament, formular hipòtesis i experimentar.

Mes a mes us anirem explicant què anem fent a l’hort!

Altres cursos

L’hort de Cicle Inicial durant el curs 21-22