Vine a conèixer l'escola
Ramon Fuster
truca'ns al
93 586 41 06
o escriu-nos a
ramonfuster@fundaciocollserola.cat
“Alumnes, famílies
i professors junts,
#CreantEscola"
Omplir el formulari

Resultats acadèmics

Un camí compartit de P3 a 2n de Batxillerat

L’acompanyament i ajut que oferim, des que els i les nostres alumnes entren a escola fins que en marxen, i la feina conjunta amb la família, és el que es tradueix en els nostres resultats acadèmics. Les diferents avaluacions, internes i externes, ens permeten analitzar els punts febles i forts per continuar millorant.

A continuació us presentem els resultats de les proves de Competències Bàsiques que realitza el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a 6è de Primària i a 4t de Secundària, els resultats en els exàmens de Cambridge dels alumnes de 2n de Batxillerat, els resultats acadèmics del nostre 2n de Batxillerat i els de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU). Les diferents avaluacions, internes i externes, ens permeten analitzar els punts febles i forts per continuar millorant.

Resultats de les competències bàsiques de 6è de Primària (2020/21)

Resultats de les competències bàsiques de 4t de Secundària (2020/21)

Resultats 2n de Batxillerat (promoció 2019/21)

Dades anglès Cambridge (2020/21)

Dades 2n idioma (2020/21)

Àmbits

Descobreix els
5 eixos singulars
que ens defineixen