La Fundació
Collserola

L’origen

L’origen de la Fundació Collserola es troba en l’escola Frederic Mistral, fundada l’any 1967 per un grup de famílies i professionals de l’ensenyament compromesos amb la voluntat de crear una escola catalana, laica i plural deslligada de qualsevol organització política, ideològica o social. Des del primer moment, es va excloure l’afany de lucre com a objectiu i els resultats econòmics es van anar dedicant, any rere any, a la millora de les instal·lacions i dels equipaments escolars, a l’increment del nombre i la qualitat dels serveis pedagògics i a la integració de noves escoles al projecte inicial.

L’any 1988, l’escola Frederic Mistral, va integrar l’escola Avenç de Sant Cugat del Vallès. L’any 1994, es va constituir la Fundació Collserola a qui es va transferir la titularitat de les dues escoles, la propietat del conjunt de terrenys, edificis, instal·lacions i equipaments que en formaven part i els de la Casa de Colònies Les Vinyes de Vilamarí.

L’any 1995, va integrar-se al grup l’Institut Tècnic Eulàlia. D’aquesta integració en va sorgir l’escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia. La integració de noves escoles es va completar l’any 1998 amb la incorporació al projecte de l’escola Ramon Fuster de Bellaterra.

Els nostres valors

Els valors principals de la Fundació i les escoles que la conformen són la catalanitat, la laïcitat, el pluralisme, el pensament crític, la inclusió i la consciència cívica. Oferim una educació integral i un ensenyament de qualitat, inclusiu i personalitzat. El nostre objectiu és aconseguir una sòlida formació personal i acadèmica dels infants i joves.

Treballem amb passió i compromís, fomentant la cultura i el coneixement, en estreta col·laboració amb les famílies i l’entorn, i amb una marcada consciència social.

Volem, en un món canviant, crear entorns d’aprenentatge rigorosos i de qualitat que ajudin el nostre alumnat a assolir el seu màxim potencial d’acord amb el seu talent i capacitats. Tenim el propòsit que els nostres infants i joves esdevinguin ciutadans i ciutadanes que valorin el coneixement, amb esperit crític, èticament compromesos, respectuosos amb la diversitat social i cultural, competents i capaços de donar resposta a situacions complexes amb coratge i creativitat per contribuir al progrés i al desenvolupament de la societat.

Les nostres fundacions vinculades

Al llarg dels anys, per poder respondre amb major eficàcia a les diferents necessitats de les famílies i la comunitat escolar, s’han anat incorporant, al grup Collserola, la Fundació Cim d’Estela, que té com a finalitat oferir serveis d’activitats de lleure i monitoratge; la Fundació Institut de Psicologia, dedicada a proporcionar serveis sanitaris i tractaments especialitzats en l’àmbit de la psicologia, la psiquiatria, la psicopedagogia i la logopèdia; la Fundació Bellaire, titular de l’escola d’educació especial Escola Bellaire i la Fundació Els Xiprers, que atén persones adultes afectades pel trastorn d’espectre autista (TEA).

Els nostres convenis culturals

L’art i la cultura han estat, des de sempre, eixos importants en l’orientació pedagògica de la Fundació Collserola. Entenem l’art com un excel·lent vehicle pedagògic per guiar l’alumnat cap a l’edat adulta dotant-lo de recursos propis, nobles i lliures. L’art és una bona eina per reflexionar i emetre judicis de valor; per gaudir i reaccionar, de forma sensible, davant de la bellesa, de les formes, dels colors i d’altres estímuls i, també, per interpretar el món a través de la pràctica o de la creació artístiques.

En aquest sentit, tenim establerts convenis amb diferents institucions culturals.

La Memòria Anual d’Activitats

La Memòria Anual d’Activitats recull diferents informacions i dades destacades relacionades amb la Fundació Collserola i les seves escoles. S’hi pot trobar informació sobre l’organització, les dades de matrícula, els resultats acadèmics, les dades econòmiques i el resum de diferents activitats i projectes realitzats al llarg d’un curs escolar.