Diàlegs

d’Escola

Edicions anteriors

Al nostre canal de Youtube trobareu una llista de reproducció amb vídeos de totes les edicions, on podreu gaudir dels diferents Diàlegs d’Escola sobre Curiositat, Intel·ligència Artificial, Medi Ambient entre d’altres.

XIIa edició

La darrera edició del cicle de les Reflexions a l’escola la vam dedicar a la llibertat, per mirar si la idea de llibertat, sempre imprecisa per la seva complexitat i disparitat de significacions, pot donar-nos arguments per forjar una vida comuna basada en la justícia, l’equitat i el respecte mutu.

XIa edició

La darrera edició del cicle de les Reflexions a l’escola la vam dedicar a tractar les incerteses, mirar d’entendre’n els mecanismes, aprendre del que no sabem, guanyar confiança cap al que no podem preveure, ser capaços d’obrir nous horitzons sense certeses. Les incerteses sembla que ens haurien de frenar però cal viure-les de manera que ens ajudin a tirar endavant, individualment i com a comunitat.

Cicles anteriors

Al nostre canal de Youtube trobareu una llista de reproducció amb vídeos dels cicles anteriors, on podreu gaudir de les Reflexions anteriors sobre feminisme, periodisme, educació, política i cultura de la mà de persones de la talla d’Antoni Bassas, Natza Farré, Xavier Antich, Joan Manuel del Pozo, Joan Subirats, Milagros Pérez Oliva entre d’altres.