Batxibac

Quan arriba al Batxillerat, l’alumnat de l’escola té l’opció d’estudiar el Batxibac un programa d’estudis que permet obtenir la doble titulació del batxillerat espanyol i del baccalauréat francès. Cursar-lo els permet fer una immersió en la llengua i cultura franceses mitjançant l’estudi en profunditat de la llengua, la literatura i la història de França. Alhora, afavoreix la formació bicultural i multilingüe, la mobilitat i l’intercanvi cultural i la inserció professional.

El Batxibac incorpora, a les matèries comunes i específiques de qualsevol itinerari del Batxillerat, el francès com a primera llengua estrangera, la tutoria en francès, les matèries de Literatura Francesa i Història de França substituint la matèria específica de 1r i 2n de cada itinerari, el Treball de Recerca en francès, l’intercanvi, a 1r, i el viatge a París, a 2n, en francès i, en total, una tercera part del currículum en llengua francesa.