Les Vinyes
de Vilamarí

Un director responsable

Un director responsable col·labora en la preparació de les activitats dels alumnes que hi van. En funció de l’edat, s’adapten les propostes i, per exemple, s’estudia el romànic, es descobreixen les colònies tèxtils i l’activitat generada a l’entorn del riu Ripoll, es converteix l’alumnat en astrònoms per observar el cel de nit i descobrir les estrelles i els planetes que es veuen, o se celebra i descobreix la festa de la Patum i les diferents tradicions del lloc, entre moltes d’altres propostes.

La casa de colònies

Situada en una finca de 55 hectàrees de camps i boscos i 1.500 m2 edificats, la casa era una masoveria de la casa pairal de Vilamarí al municipi d’Avià. El nom prové de les vinyes que s’hi van plantar, aprofitant-ne la situació assolellada i a l’abric dels vents, en un intent fallit de fer-ne arrelar el cultiu en aquella comarca. L’edifici de l’antiga masoveria és el nucli a l’entorn del qual s’han anat afegint els edificis i els equipaments necessaris d’una casa de colònies. Actualment, la casa disposa de 176 places autoritzades. Entre els diferents edificis, es reparteixen les dues aules taller -que es poden convertir en un auditori per a 200 persones-, la sala d’activitats, la infermeria, la cuina, el menjador i el magatzem. A l’entorn d’aquestes edificacions hi ha diversos patis, un camp de futbol, una piscina i una pista poliesportiva.