Estratègia
Digital

Integració de l’EDC al Projecte Educatiu

 

L’Estratègia Digital de Centre està vinculada al PEC i els objectius d’ambdós són comuns tot i que el proper curs escolar hi ha la previsió d’actualitzar el PEC ja que, en els darrers anys, a nivell d’educació i competència digital (en part com a conseqüència de la Covid-19), s’ha fet un avenç important i caldrà integrar millor ambdós documents.

Anualment, en el Pla Anual, incorporar en les actuacions a portar a terme durant el curs escolar i en finalitzar-lo es farà l’avaluació del seguiment d’aquestes activitats i de l’assoliment dels objectius per si cal modificar i millorar l’EDC.

En el web es recolliran els resultats de les accions ja consolidades, els plans, protocols, normatives i altra informació. Tot plegat conformarà la cultura digital de l’escola.