Vine a conèixer l'escola
Ramon Fuster
truca'ns al
93 586 41 06
o escriu-nos a
ramonfuster@fundaciocollserola.cat
“Alumnes, famílies
i professors junts,
#CreantEscola"
Omplir el formulari

Estratègia Digital

Context: Dades bàsiques del centre

L’escola Ramon Fuster va donar continuïtat, a partir de l’any 1983, a l’antiga l’escola Tagore, fundada l’any 1956. La forma jurídica adoptada va ser la de societat cooperativa, amb el nom de Ramon Fuster S.C.C.L. Forma part d’aquell petit cercle d’escoles que, gairebé sense mitjans però amb esforç i sacrifici, han contribuït al redreçament pedagògic i cultural del país. A principis de l’any 1998 la societat cooperativa es va dissoldre i l’escola es va integrar dins del grup de la Fundació Collserola.

La Fundació Collserola va ser constituïda l’any 1994 per Agrupació Pedagògica S.A. que li va transferir la titularitat de l’escola Frederic Mistral i de l’escola Avenç, així com la propietat del conjunt de terrenys, edificis, instal·lacions i equipaments de les esmentades escoles i els de la Casa de Colònies Les Vinyes de Vilamarí.

Aquesta societat mercantil va excloure, des del primer moment, l’afany de lucre com a objectiu i els resultats econòmics es van anar dedicant, any rere any, a la millora de les instal·lacions i dels equipaments escolars, a l’increment del nombre i la qualitat dels serveis pedagògics i a la integració de noves escoles al projecte inicial.

Per altra banda, i per poder respondre amb major eficàcia a les diferents necessitats de les famílies i la comunitat escolar, al llarg dels anys s’han anat incorporant, al grup Collserola, la Fundació Cim d’Estela, que té com a finalitat oferir serveis d’activitats de lleure i monitoratge; la Fundació Institut de Psicologia, dedicada a proporcionar serveis sanitaris i tractaments especialitzats en l’àmbit de la psicologia, la psiquiatria, la psicopedagogia i la logopèdia; la Fundació Bellaire, titular de l’escola d’educació especial Escola Bellaire i la Fundació Els Xiprers, que atén persones adultes afectades pel trastorn d’espectre autista (TEA).

L’any 1995, va integrar-se al grup, l’Institut Tècnic Eulàlia. Naixia l’escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia. La integració de noves escoles al projecte de la Fundació Collserola, es completa l’any 1998 amb la incorporació, com ja hem dit, de l’escola Ramon Fuster de Bellaterra.

Avui, l’escola Ramon Fuster té un miler d’alumnes, distribuïts en 3 línies d’Infantil, Primària i Secundària obligatòria. El Batxillerat es cursa a l’escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia de Barcelona que, amb 8 línies d’aquesta etapa, ofereix totes les modalitats del Batxillerat i, també, la possibilitat de cursar el Batxibac. En aquesta etapa s’hi afegeixen els alumnes provinents de 4t de Secundària de l’escola Avenç.

Amb l’objectiu d’aprofundir i potenciar el multilingüisme des de l’escola i gràcies al conveni amb Academica Corporation oferim al nostre alumnat la possibilitat d’accedir, a partir del curs 21-22, al Diploma Dual. A més, a partir del curs 23-24 podran cursar el Programa de Diploma (PD) del Batxillerat Internacional.

L’alumnat prové de famílies amb un perfil socioeconòmic mitjà que busquen en l’escola la transmissió d’uns valors humanistes entre els quals podem destacar el foment de l’esperit crític, la solidaritat i la responsabilitat individual i col·lectiva, sota els principis dels tres pilars bàsics de l’ideari que identifica l’escola en el si de la Fundació Collserola: catalanitat, laïcitat i pluralitat.

Així mateix, els pares i mares que componen la comunitat educativa del centre cerquen l’excel·lència acadèmica, que s’obté de la combinació de la cura en la pràctica pedagògica, l’exigència i el rigor acadèmics i l’acompanyament pedagògic i personal de l’alumne/a.