Festa d’Escola 2024
#
14 February - 2022
Treballem les tradicions a La Botiga de Souvenirs

Un dels principals objectius d’educació artística de 3r de Primària és que l’alumnat comprengui i valori els elements significatius del patrimoni artístic proper, de Catalunya i d’arreu.

Per aquest motiu, en aquesta unitat han treballat la cultura ibera, una de les cultures primerenques europees. Tot centrant-se en la seva ceràmica i les decoracions, han reflexionat sobre els materials, han fet audicions sobre música ibera i han relacionat les tradicions i els materials ancestrals amb l’art contemporani català, concretament en la figura de Miquel Barceló.

El conjunt d’activitats d’aquesta unitat ha proposat observació i anàlisi d’objectes i imatges, dibuix analític i creatiu, experimentació i descobriment de les qualitats dels materials, modelat amb tècnica de xurro, desenvolupament de petits projectes i experiències d’improvisació plàstica.


Finalment, l’alumnat ha creat els seus “souvenirs”, peces de ceràmica que representen alguna de les tradicions i costums de la cultura catalana: Sant Jordi, el Tió, el Nadal, les festes populars, la cultura ibera, etc. L’elaboració d’aquestes peces s’ha fet seguint tot el procés, des de la idea fins a l’exposició tot passant pel moldejat en fang, enfornar les peces resultants i, com a novetat d’aquest curs, esmaltar-les. Mireu els resultats!