Festa d’Escola 2024
#
02 November - 2022
Maquetes de cèl·lules a escala a Secundària

L’alumnat de 1r de Secundària ha estat estudiant els diferents tipus de cèl·lules. Ara ja saben que les cèl·lules són molt petites i que necessitem el microscopi i alguns procediments per veure-les o diferenciar-ne algunes de les parts. Però, i si en fan unes representacions prou grans per veure-les i entendre’n el funcionament a ull nu?

Amb aquest projecte, els nois i noies, organitzats en grups de treball, han fet unes maquetes de les diferents cèl·lules a partir de la informació facilitada pel professorat. Un cop dissenyada, han hagut d’escollir els materials més idonis per representar-la i acompanyar-la d’un text explicatiu amb tres idees clau que permetessin definir l’estructura que representa.

Finalment, han fet una coavaluació de la resta de maquetes dels seus companys i companyes i una reflexió posterior que els ha facilitat el procés de regulació del seu aprenentatge.

Proposar a l’alumnat que construeixi i manipuli permet visualitzar les representacions que fan els alumnes dels processos biològics i promou dubtes que d’altra manera és difícil que es plantegin. Alhora, des de la perspectiva de l’estudi dels éssers vius com a sistemes dinàmics i complexos permeten representar i materialitzar allò que imaginen.