Festa d’Escola 2024
#
11 March - 2024
L’Espai Migdia, molt més que l’estona de dinar i d’esbarjo

El migdia representa un quart del temps que els nens i nenes passen a l’escola i és molt més que l’estona de dinar i d’esbarjo, a l’escola hem dotat de dimensió educativa pròpia les hores que ocupa a través de les propostes de l’Espai Migdia.

Les activitats de l’Espai Migdia s’organitzen a través de quatre puntals: el temps de menjador, el temps de joc al pati, el treball conjunt amb l’equip docent i l’estreta coordinació entre l’equip de monitores i monitors de lleure de l’escola.

El menjador és un espai educatiu on donem molta importància a l’adquisició d’hàbits relacionats amb la rutina de menjar i l’alimentació variada, saludable i responsable, així com a d’altres vinculats, per exemple, a la gestió del soroll durant els àpats, el respecte a la diversitat i la convivència.

Concebem el pati com a espai de lleure educatiu. Aquesta estona del migdia és un gran moment per treballar les relacions i la convivència entre alumnes. L’eina educativa d’aquest moment és el joc i, cada dia, quan arriben al pati, poden optar pel seu joc lliure o per qualsevol de les activitats que se’ls proposen: capses de jocs, tallers de creació de jocs, jocs dirigits, jocs tradicionals, jocs esportius…

La feina conjunta amb l’equip docent, principalment amb els tutors i les tutores, és molt important perquè ajuda a fer un seguiment acurat del desenvolupament de l’alumnat i, alhora, facilita la detecció de possibles necessitats i l’establiment de rutines concretes quan cal.

La coordinació de l’equip de monitors i monitores, molts dels quals són exalumnes de l’escola formats en monitoratge a la Fundació Cim d’Estela que coneixen i comparteixen els valors de l’escola i de la Fundació Collserola, és clau per al desenvolupament de l’estratègia educativa de l’Espai Migdia.