Festa d’Escola 2024
#
01 October - 2021
Els nous espais de Cicle Inicial de Primària

Aquest curs estrenem nous espais i mobiliari a les aules de 1r de Primària. La finalitat d’aquests canvis és crear espais que estiguin més en concordança amb el nostre Projecte Educatiu i donin resposta a les metodologies que posen l’alumnat en el centre del procés d’aprenentatge

El mobiliari està fet a la mida i les necessitats dels infants, la qual cosa propicia un paper més actiu dels nens i de les nenes i fomenta la seva autonomia perquè pot gestionar-se amb més independència. Es tracta d’un mobiliari versàtil, que s’adapta fàcilment a les necessitats del dia a dia, permet l’agrupació flexible de l’alumnat, en funció del moment, i afavoreix les metodologies actives i el treball cooperatiu.

Les noves taules i cadires són lleugeres i la seva fàcil mobilitat permet que qualsevol racó de l’aula sigui un espai on es pugui treballar. Tanmateix, podem utilitzar els espais exteriors annexos a l’aula, com passadissos i distribuïdors, i traslladar el mobiliari amb molta facilitat, per desenvolupar activitats d’aprenentatge diversificades.

Donat que el Cicle Inicial és un moment clau en l’aprenentatge de la lectura, cada aula disposa també d’un racó de lectura per fomentar el gust i gaudi pels llibres tot creant un espai de calma i tranquil·litat.

El paper del mestre o de la mestra és guiar els infants cap a l’aprenentatge, tot fomentant un treball col·laboratiu. Apropar-nos, acompanyar-los i treballar colze a colze facilita aquesta tasca. La cadira amb rodes i l’espai extra que es genera gràcies a aquest mobiliari ens ajuda a fer-ho de manera més senzilla.

Aprenem junts i juntes perquè plegats sumem més!